Hoppets Resa eller Resa mot Hopp

Följ med på upptäcktsresan till Australien, det upp- och nedvända landet och upplev hur en immigrantfamilj fann vägen till Jesus och ett evigt hopp.

Du kan ladda ned de fyra första kapitlen här. Länkarna till de övriga kapitlen finner du i slutet på varje avsnitt.

Little Tyke – ett ovanligt lejon

Du känner kanske till, att det står i Jesaja 11:6-7 Då ska vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; … och lejon ska äta halm som oxar. Det här har många svårt att tro att det skall bli möjligt. Men berättelsen om Little Tyke visar att sådant kan hända till och med innan vi bor på den nya jorden. Läs berättelsen om det ovanliga lejonet “Little Tyke”..

Nära döden upplevelser – en vetenskaplig och biblisk analys.

Många som varit nära döden har berättat om sällsamma uppleveler. De säger att de har upplevt att de lämnat sin kropp och kunnat sväva fritt i rummet och sett sig själva utifrån. Hur skall man förklara det här. Hans Löfgren, dåvarande överläkare på Hultafors har studerat ämnet ur vetenskaplig och biblisk synvinkel. Här kan du läsa ett referat av ett föredrag han hållit på det temat.

Trumslagarpojken

Trumslagarpojkens bön – av Joe Crews Amazing Facts

En sällsam berättelse från det amerikanska inbördeskriget, där vi får följa de händelser som en ung trumslagarpojkes bön satte igång. Berättelsen är en bra illustration till bibelverserna Jesaja 55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägarhögre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Anything but secret

Allt annat än hemligt – av Doug Batchelor
Amazing Facts

Det är en utbredd missuppfattning att det skall ske en “hemlig” upptagning av troende till himlen. Vad säger Bibeln egentligen om det temat? Doug Batchelor har gått igenom alla bibelcitat som kan tänkas tillämpas på Jesu återkomst eller en upptagning av människor till himlen. Läs vad Bibeln egentligen säger om Jesu återkomst och de sista plågorna.

Evolution flunked

Evolutionsläran döms ut av vetenskapliga fakta – av Joe Crews
Amazing Facts

Joe Crews redogörelse för vad som är fakta och vad som är påhittat när det gäller evolutionsläran, skrevs för ca 25 år sedan. Hans skrift är ännu lika aktuell, eller kanske ännu mer. De fakta som kommit i dagen under de senaste 5 åren visar med all tydlighet att evolutionsläran inte klarar ett vetenskapligt test. Läs och begrunda!

Easier to be saved or lost

Är det enklare att bli frälst än att gå förlorad? – av Joe Crews
Amazing Facts

Det tycks så att många människor inte uppriktigt tror på det de bekänner sig till. Eller så har de blivit lärda ett förfalskat evangelium. Många av dagens stora andliga problem har sin rot i att evangeliet har blivit misstolkat. Det är ett sorgligt faktum att miljontals människor inte riktigt vet vad evangeliet har att erbjuda och vad det skulle kunna åstadkomma i deras liv. Omedvetna om allt vad evangeliet har i beredskap åt dem, stapplar de vidare och gör bara anspråk på det som deras svaga tro kan förstå. Joe Crews reder i den här skriften ut vad Bibeln egentligen lär om vad det innebär att vara kristen.

Three steps

Tre steg till himlen – av Joe Crews
Amazing Facts

Det finns de som säger att “alla kommer till himlen”. Man behöver inte läsa långt i Bibeln för att se att det inte stämmer. Om Satan kastades ut ur himlem för att han syndade, tror du att alla människor kan komma dit hurudana de än är? Bibeln talar om en uppriktig ånger för våra fel, att bli född på nytt och att i tro följa Guds lag. Joe Crews beskriver de tre grundläggande förändringarna i en omvänd kristen.

Förödelsens styggelse

I Matteus 24:15-21 svarar Jesus på lärjungarnas fråga:  När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats …

Även om majoriteten kristna är överens om att det rör sig om ett viktigt tecken, så kan man inte komma överens om hur vi skall känna igen tecknet i våra dagar. Så antalet tolkningar är många. Här en trovärdig tolkning av Gary Gibbs, Amazing Facts.

Nycklar till Bibelns profetior

Bibeln använder sig oftast av symboler i profetiorna. I det här häftet ges förklaringen till vanligt förekommande symboler. Vi behöver inte gissa, eftersom förklaring kommer från Bibeln själv.

Moderna profeter

Jesus säger i Matteus 24:24: Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de
utvalda.

Jesu ord gör det klart, att det skulle uppstå falska profeter. Han kunde ju ha sagt akta er för profeter. Men det gör han inte. Alltså innebär det att det skulle komma att finnas både falska och äkta profeter. Hur känner vi igen en äkta profet?

Sabbaten

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat … 

Sabbatens ursprung och förändring.

Jesuiter

Efter att ha läst jesuiteden, infann sig frågan: “Är jesuiter kristna?” De bär Jesu namn, men har de Jesu karaktär? Läs och bilda dig din egen uppfattning. 

Jesuiternas sätt att arbeta.

Vilddjurets märke

Och vilddjuret blev gripet, jämte den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. (Uppenbarelseboken 19:19-20)

Det finns många underliga uppfattningar om vad vilddjurets märke är. Här är ett försök att förklara det med enkel logik.

Tidens tecken

Varför har vi fått profetiorna i Bibeln? Jag tror att Jesus gav svaret i Johannes 14:29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.

Ett antal händelser under 2018 visar att profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken är på väg att slå in.

Tidningsrubrikerna bekräftar profetiorna

Under 2014 inträffade ett antal intressanta händelser som kan inordnas i profetiorna.

Israel i Bibeln

Hur identifierar vi Guds Israel idag? Det ser ut som om alla profetior pekar mot Jerusalem, åtminstone när man lyssnar till dagens kända kommentatorer när de behandlar profetiorna. Är det verkligen Israel i mellanöstern som vi skall fokusera oss på?

Vad säger Bibeln egentligen?

Harmagedon och Israel

Kommer det att stå ett slag vid Harmagedon?

Ja, Bibeln säger i Uppenbarelseboken 16:16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon. Så något kommer att hända.

Vad säger Bibeln egentligen om Harmagedon?

Bibelns hälsobudskap

När nu Gud skapat oss, vet Han även vad som håller oss friska. Här är en samling av 40 bibelverser med ett hälsobudskap i.

Bibelns trovärdighet

Ju mer av historien som blir kartlagd av arkeologin, ju tillförlitligare ter sig informationerna i Bibeln. I detta studiehäfte blir ett antal av Bibelns egenskaper belysta.

Josefus berättar om Alexander den store

Enligt Josefus, läste Alexander den store Daniels bok redan 332 f.Kr.. Därför är det bevisat att boken fanns långt innan 100-150 f.Kr. som moderna “teologer” hävdar.

1844 ett speciellt år i historien

En tillbakablick visar att just detta år hände det flera saker som var och en bidrar till att just detta år var ett viktigt år. Läs och begrunda.

Biblisk kronologi

En analys av Bibelns kronologi från Adam till David, visar på gentisk entropi. Det betyder att det genetiska arvet degenererar – ett belägg för att evolutionsteorins grundtanke är felaktig.

Dessutom visar analysen, att Bibeln inte hoppat över generationer i uppräkningen. Den masoretiska textens tillförlitlighet bekräftas.

Vad hände i himlen år 1844?

Clifford Goldstein har skrivit en liten bok om vad som hände i himlen år 1844. Här kan du läsa en pdf version i svensk översättning. Profetiorna i Daniels bok blir tolkade i sitt sammanhang.

Engelska böcker

Wylie

The History of Protestantism by J.A. Wylie

J-A-Wylies förnämsta verk. Wylie (1808-1890) var religionshistoriker och pastor i Skottland. Han har med varm inlevelse och stor historisk insikt och kunnande skildrat den protestantiska reformationen i Europa.

Vår generation är inte längre medveten om den bokstavliga kamp på liv och död som Guds folk utkämpade för att vi i våra dagar skall kunna åtnjuta religionsfrihet. Vi kan bl.a. läsa om hur reformationen kom till Sverige (i del 2).

Särskilt spännande är avsnittet i den första delen om de s.k. Waldensarna, som gömda i den schweiziska och italienska alperna och under stort förtryck och förföljelse bevarade Bibeln, så att de kända bibelöversättarna Luther, Wycliff och andra hade något att översätta. Verkligt spännande, och ibland läskig , läsning!