Bibeln Säger

Bibeln Säger – Brevkursen
Den enda kurs vi känner till där svaren på frågorna om Gud och om våra liv tas direkt från Bibeln utan att någon lägger dit sina egna synpunkter. Vår mest efterfrågade kurs!

Upp boken

Uppenbarelseboken
Läses helst efter Danielsboken, eftersom dessa två profeti-böcker hör ihop. Här får Du veta vad Bibeln säger om Din framtid! Enkelt och lättfattligt eftersom vi följer Bibelns egna studieinstruktioner!

Skapelse-Evolution

Evolution: TRO eller vetenskap?
En närmare analys visar att evolutionsläran kräver en otrolig tro. Utsagorna går stick i stäv med vetenskapliga fakta

Storacles

Storacles
Visste du att samtliga av Bibelns profetior hittlills har slagit in med 0% felmarginal? Antagligen kommer de resterande profetiorna också att göra det. Storacles går igenom en lång tidsperiod med gamla profetior av vilka vissa har inträffat, medan tiden ännu inte är uppfylld för vissa andra.

Daniel

Daniels Bok
Anses av många vara en „svår” bok. Inte om Du låter Bibeln förklara sig själv! Här får Du nycklarna till att förstå de konstiga symbolerna i Bibelns profetior! Profetiorna räcker ända in i vår tid!.

Arkeologi

Arkeologi och Historia i Bibelns Länder
Hur stämmer Bibelns berättelser med vad modern arkeologi visar?

  ANMÄLAN

  Kryssa för den kurs Du vill läsa och fyll sedan i namn och adress nedan. När vi fått Din anmälan skickar vi Dig de två första studiebreven! Alla kurserna är gratis! Du läser i Din egen takt och utan förpliktelser.

  Namn*:

  Adress*:

  Postnummer*:

  Ort*:

  Telefon:

  e-post: