Arkeologi

Kort information om kursen Biblisk Arkeologi

Arkeologi är en mycket ung vetenskap i jämförelse med andra discipliner. Först under 1800-talet kom man att införa systematiska och “vetenskapliga” metoder vid utgrävningar.

Dörren till den arkeologi som kom att bekräfta berättelserna i det gamla testamentet, öppnades av fransmannen Paul-Emile Botta år 1843, när han vid sina utgrävningar i Korsabad oväntat stötte på reliefbilder av den asssyriske kungen Sargon II. Dessa bilder visade hur Sargon II ledde fångna israeliter i långa kolonner bort från Israel till Assyrien.

De funna reliefbilderna kom att påtagligt bekräfta Bibelns berättels om Assyriens erövring av Israel. De skeptiker, som hänvisat till att Bibelns uppgifter inte bekräftats av andra historiska källor, och menade att Bibelns berättelser skulle vara påhittade, kom nu på skam. Arkeologin har steg för steg konsekvent bekräftat Bibelns berättelser.

I dag står det klart att Bibelns historiebeskrivning är tillförlitlig.

Tillbaka till anmälningssidan

Brev 1: 

Biblisk arkeologi och den moderna arkeologins födelse. Beskrivning av vad som är en modern arkeologisk expedition. Arkeologens “klocka”. Den värdefullaste arkeologiska upptäkten. Tutankamon och fyndets anknytning till den bibliska historien. Besök på ett museum i Kairo. Sinaiskriften och Moses.

Brev 2: 

Fyratusenåriga fynd från Sumerer berättar. Syndafallet och människan. Människans förbannelse. Gammal bön. Fanns 10 Guds bud före Sinai? Egyptierna hade en annan moral. De Sumeriska lertavlorna. Syndafloden och andra s.k. legender. 

Brev 3: 

Egyptiska döda kommer till tals. Rosetta stenen. Elefantine fynden. De arameiska papyrusen. Tidsperioden i Daniels bok. Gravmålningar belyser Abrahams tid. Slavar åt Egyptierna. Hungersnöd och berättelsen om Josef.

Brev 4: 

En orientering över Nineve och Assyrien. Tell Nebi Yunus – Profeten Jonas kulle. Bottas arbeten. Födelsen av den bibliska arkeologin. Upptäkter in Nimrod. Konung Ahabs elfenbenspalats. Upptäkter i Nineve. Assurbanipals bibliotek.

Brev 5: 

Utgrävningar i Nebukadnessars Babylon. Kungens palats, tronsal och Babels torn. De hängande trädgårdarna. Paradgatan i Babylon. Nebukadnessars dröm. Babylon idag. 

Brev 6: 

Den anrika staden Arad. Det hebreiska templet i Arad. Den forntida staden Asdod och utgrävningarna där. Utgrävningarna i de bibliska städerna Sukkot och Saretan. Abrahams stad Ur i Kaldeen. Susans borg. Kung Hammurapis lagsamling. 

Brev 7: 

Bibelns ursprung. Dödahavsrullarna. Bibelmanuskriptens betydelse. Fynden vid Wadi Murabbaat. Tolvprofetboken. Fynden vid Nahal Hever. De första judiska kriget. Historien om Massada och utgrävningarna där. 

Brev 8: 

Den rosenröda staden Petra. Återupptäkten av Petra och staden Petra idag. Kung Salomos gruvor i Edom. Salomos rikedomar. Berättelsen om den moabitiska stenen.

Brev 9: 

Utgrävningarna i Betel och Silo. Staden Tyrus och kopplingen till profetiorna om staden. Staden Sidon. Det samaritiska templet på berget Gerissim. Samariternas historia. Israels rikes första huvudstad. En plats som profeten Samuel besökte.