Hoppetsrost.org är websidan för Bibelbrevskolan Hoppets Röst. Denna websida är baserad på WordPress. Av säkerhetsskäl är alla data sparade på en server i Schweiz och förmedlas inte till andra länder.

Denna websida använder delvis cookies och spar och/eller förmedlar persondata, vilka i detalj finns införda i denna integritetspolicy. Därvid används lämpliga och passande organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa dataskydd och datasäkerhet.

I och med att du använder Hoppets Rösts websida accepterar du denna integritetspolicy, vår databearbetning och förmedling.

Alla erhållna data bearbetas enligt denna integritetspolicy samt svensk och schweizisk datalag. För vissa Bibel- och brevkurser vidarebefordras data till Bibelbrevskolans kontaktperson i utlandet.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar om dig som anmält dig via websidans anmälningsformulär, är de uppgifter som du lämnar när du registrerar dig som användare eller elev, d.v.s. namn och kontaktuppgifter.

Cookies och Web beacons

Denna websida använder delvis cookies och web beacons, även från andra källor. Cookies är textdata som sparas på besökarens dator och hjälper till att göra vår websida användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies kan också användas för att göra reklam och marknadsföra.

Du kan själv anpassa din egen webläsare så att du blir informerad när cookies används. Du kan deaktivera dem eller göra så att din webläsare automatiskt raderar dem när du stänger din dator. Märk dock, att vid deaktivering vissa funktioner på vår websida kan bli något inskränkta.

Vi använder Google Tag Manager

På vår hemsida används digital spårningsteknik för att samla information om hur du rör dig på webbplatsen. Genom att använda Google Tag Manager från Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), kan vi se vilket innehåll som är populärt på våra webbplatser och på så sätt sträva efter att erbjuda dig mer av det som verkar intressant för flest besökare.  Vi kan så organisera sidan på ett mer tillgängligt sätt. Denna domain är cookie-lose och registrear inga som helst personuppgifter.

 

Vi använder Google Analytics

Vi använder oss också av en ytterligare Google tjänst, nämligen Google Analytics  (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Med hjälp av cookies kan vi få information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, information om sidvisningar, källa och tiden för besöket på webbplatsen. Informationen avidentifieras och visas som siffror, vilket innebär att den inte går att härleda till specifika personer. På så sätt skyddas din integritet.

Ytterligar information om Googles dataskyddsbestämmelser finner du här:

https://www.google.com/policies/privacy

Länkar till YouTube

Hoppets Rösts websida har länkar till YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). När du använder en sådan länk, blir en förbindelse med YouTubes server skapad. Därmed kan YouTube se från vilken websida länken härrör.

 

Kommentarer och spam-skydd

Om du lämnar en kommentar eller studiesvar på websidan Hoppetsrost.org, blir de införda uppgifterna liksom även tidpunkten för kommentaren sparad. De lämnade uppgifterna blir kvar på websidan till dess det kommenterade innehållet blivit fullständigt raderat eller att kommentaren ur rättslig grund måste raderas.

Websidan HoppetsRost.org använder sig av Akismet-Plugin frånn Automattic (Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA). Denna Plugin gör det möjligt att skilja ut kommentarer som kommer från fysiska personer. De kommentarer som kommer från Spam-verksamhet blir bortsorterade. För detta ändamål blir alla kommentaruppgifter automatiskt sända till en server i USA, där de analyseras och sparas under fyra dagar för jämförelseändamåls skull. Om en kommentar blir fasställd som Spam, blir data sparade längre än fyra dagar. De uppgifter som sparas är: det angivna namnet, e-mail adressen, IP-adressen, kommentarinnehållet, den förmedlande websidan, uppgifter om vilken webläsare som använts samt uppgiften om den använda datorn och tidpunkten för kommentaren.

Rättslig grund

När du registrerar dig för en kurs via vår hemsida, ingår du ett användaravtal, vilket är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter står kvar i vårt kontaktregister upp till tre år efter att du senast deltog i en kurs.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Dina personuppgifter som lämnas via vår hemsida kan endast ses av den personal som har behörighet att se informationen: ansvarig för websidan och ansvarig för elevlistan. Studiehandledare får endast tillgång till de personuppgifter som gäller de elever de själva är ansvariga för.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig. Begäran om detta måste göras skriftligt till personregister@hoppetsrost.org.  Här kan du också begära att uppgifterna rättas eller raderas, att behandlingen begränsas eller om du har andra invändningar mot behandlingen.

Om du, efter att ha begärt ändringar ändå inte är nöjd med hur vi handskas med dina personuppgifter, kan du vända dig till datainspektionen: datainspektionen.se.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i denna integritetspolicy. Det är upp till den som besöker sidan att informera sig genom att läsa integritetspolicyn vid nytt besök.

Denna integritetspolicy gäller från och med den 14 juni 2018.