Världshistorien förutsagd i Daniels bok

Alla tiders sanning, både en fantastisk sanning och en sanning för alla tider. Upptäck hur Bibeln redan för 2500 år sedan skisserar de framtida världsrikena och hur människor försökt visa att de kan ändra dessa profetior.

En fördjupning av Daniel 2

Vi vet att den kosmiska konflikten handlar om tillbedjan. Hur ser Satans listiga plan ut för våra dagar? Hur tänker han bära sig åt för att få vår tillbedjan? Bibeln kan ge oss ledtrådar.

Om inte den svenska texten visar sig, klicka på “CC”.

Bibleinfo.com

En internationell webplats med en svensk avdelning där flera olika bibleteman tas upp.

Bibleuniverse.com

Precis vad titeln lovar – ett universum av underlag och länkar till bibelstudier

Kronologi – Biblisk historia

En webplats på engelska med mycket detaljerad information om den kronologiska händelseutvecklingen som den beskrivs i Biblen.

Här kan du få en strukturerad överblick av den bibliska historien med många inbäddade läsvärda tillägg.

Bibeltraktat – Roparna

Här finner du en serie video-föredrag av Jonathan Karlsson. Han behandlar i 25  avsnitt frågor som många av oss har. T.ex.  varför Biblen är Guds Ord, vad Bibeln säger om döden, hur Bibeln förklarar vem Antikrist är, vad händer vid Jesu återkomst och mycket mer.

Skapelse-Evolution serie av Don Patton

Himlen TV7 visade 2015 en serie med Don Patton (han talar engelska men filmen har svensk text)

Skapelse-Sabbat

Varje år firas den fjärde sabbaten i oktober en Skapelse-Sabbat. På den länkade websidan, som är på engelska, kan du hitta många olika bidrag på temat. T.ex. artiklar, predikningar, bibeltexter, barnhistorier m.m.

Skapelse-Evolution föredragsserie av Per Wikström

År 2010 blev en serie om 5 föredrag inspelade av Lifestyle TV. Här kan du se alla 5 avsnitten text)

Skapelse-Evolution föredragsserie av Per Wikström

Ljudupptagning med powerpoint-bilder från 3 föredrag hållna i Vasa nov-dec 2014

Föreningen Genesis hemsida

Här finner du informationer på många teman om troskonflikten mellan evolution och skapelse.